Despesses Mensuals

 La transparència és un dels principals objectius de l’actual govern de Palma de Gandia 
 
Per tal de que els ciutadans puguen exercir el seu dret d'accedir a la informació pública i amb l'objecte de conèixer els continguts o documents en poder de l'Ajuntament, amb alguns límits legals i vetllant en tot cas per la protecció de les dades de caràcter personal.
 
En aquest apartat es publica tota aquella informació relacionada amb l'ús dels recursos públics i la planificació i gestió de l'activitat municipal. L'Ajuntament de Palma de Gandia pretén reforçar la transparència de la seua activitat, així com estimular la participació de la ciutadania. La informació es troba estructurada per matèries i partides econòmiques corresponents a despeses en matèria protocolària i de representació. 
 
Aquest Ajuntament té un compromís de millora contínua, per la qual cosa anirem incorporant nous continguts, així com actualitzant sistemàticament els actualment publicats.