Altres Administracions

 Seleccione un enllaç el qual li portarà a la pàgina del Servici que haja seleccionat en una nova finestra:

Pagaments de tributs Diputació Valencia

Els contribuents dels Ajuntaments que recapta la Diputació poden pagar els seus   tributs per Internet.

Servici PROP de la Generalitat Valenciana

Prestació de Servicis de la Generalitat Valenciana a ciutadans i empreses.

Oficina Virtual del Catastre

Comprobació de Certificats Catastrals, Cartografia i Dades Catastrals entre altres  servicis.

Administració General de l'Estat

Informació i accés a servicis de l'Administració General de l'Estat.

Agència Tributària

L'Agència Tributària és l'organisme públic encarregat de la gestió del sistema tributari espanyol.

Tresoreria General de la Seguretat Social

Gestió / Pagament, Drets, Obligacions i Servicis de la Seguretat Social.

Finestra Única Empresarial

Creació de noves activitats empresarials, servicis integrats de tramitació i assessorament.

Farmàcies de Guàrdia

Sol.licitud de Cita Prèvia