La Dipu Et Beca 2018
29/05/2018

Bases i convocatòria per a la concesió d'ajudes de "La Dipu Et Beca"

Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments i entitats locals menors de la província de València.

Seran destinataris de les beques els jóvens estudiants universitaris, o de cicles formatius, empadronats a la província de València majors de 18 anys.

BOP 10 de maig de 2018