Arrendament dels Bars Municipals
ARRENDAMENT DELS BARS MUNICIPALS DE PALMA
5/09/2016

A partir d'avuí dia 5 de setembre i fins el 23 de setembre es podrà sol·licitar l'arrendament dels  Bars Municipals de la Localitat:

Bar del Poliesportiu

Bar del Centre Social

Nota: Es podrà sol·licitar l'arrendament dels dos Bars, però en cap cas s'adjudicaran ambdós al mateix arrendatari.

 

Documentació a aportar a l'Ajuntament:

Fotocòpia del DNI

Llibre de Família

Certificat d'Empadronament

Darde del sol·licitant i dels membres de la unitat familiar

Declaració de la Renda dels membres de la unitat familiar

Model de sol·licitud (s'adjunta a l'enllaç)