Dilluns
5
Desembre
2016
9
00
II CONCURS DE POSTALS NADALENQUES
30/11/2016

II Concurs de postals nadalenques

BASES:

1.    OBJECTE

L’ajuntament de Palma de Gandia convoca la segona edició del Concurs de Postals Nadalenques.

L’Objectiu d’aquest concurs és fomentar la participació de la població de Palma, sobretot els més joves.

2.    PARTICIPANTS

Podran participar tots els xiquets i xiquetes de la població de Palma de Gandia, d’acord amb les categories, organitzades per edats, següents:

Categoria A: Xiquets i xiquetes de 5 a 8 anys. (Any: 2011 - 2008)

Categoria B:  Xiquets i xiquetes de 9 a 12 anys. (Any 2007 - 2004)

3.    TEMA

El tema de la postal serà al·lusiu al Nadal i es valorarà l’originalitat, la capacitat creativa i la qualitat tècnica d’acord amb la categoria per la qual el participant es presenta a concurs.

4.    FORMAT

El format de la postal serà de DIN-A5, que correspon a mig foli,  i podrà realitzar-se tant en sentit horitzontal com vertical.

El suport material haurà de ser paper.

La tècnica serà lliure i podran utilitzar-se tots els colors.

5.    PRESENTACIÓ

Només s’hi podrà presentar una postal per persona. La postal anirà sense signatura i en el dors d’aquesta apareixerà el numero corresponent a l’autor que es trobarà situat al full que tendra l’ajuntament.

La postal s’introduirà, sense doblegar, en un sobre, en l’exterior del qual caldrà fer constar:

·         II CONCURS DE POSTALS NADALENQUES

·         Nº CORRESPONENT A L’AUTOR

·         CATEGORIA (A o B)

Els sobres hauran de ser lliurats a l’ajuntament, regidoria de cultura, des de el dia 5 de Desembre de 2016 fins al 16 de Desembre de 2016 abans de les 14:00h (Ambdós dies inclosos).

6.    PREMIS

Per cada categoria s’estableix un primer premi dotat amb un diploma acreditatiu i regal.

A més per a tots els participants de les categories, es repartirà un diploma acreditatiu i un obsequi.

7.    DATES DEL CONCURS

Entrega de postals inici : 5 de Desembre 2016, fins al 16 de Desembre 2016 a les 14:00h.

19 i 20 de Desembre 2016: Reunió del jurat per tal de decidir els guanyadors.

22 de Desembre 2016: Inauguració de l’exposició i gala entrega de premis.

8.    JURAT

El jurat encarregat de valorar i decidir sobre els treballs presentats estarà constituït per:

·         Maria Trinidad Miñana: Alcaldessa de Palma de Gandia.

·         Andreu Faus: Tinent Alcalde de Palma de Gandia.

·         Manolo Sansaloni: Regidor de Cultura de Palma de Gandia.

·         Alumne/a del TASOC (Tècnic Superior en Activitats Socioculturals).

La decisió del jurat serà inapel·lable.

Les postals aniran numerades per a que el jurat no tinga en compte l’autor de la mateixa.

9.    ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases, les quals podran ser interpretades pel jurat en aquells aspectes que no hi estiguen previstos.

10.  CESSIÓ DE DRETS D’AUTOR:

L’Ajuntament de Palma de Gandia adquireix els drets de reproducció i exposició de les obres presentades al concurs.