Manolo Sansaloni Molió
663147653
Ajuntament: 96 280 80 01
46724 Palma de Gandia Valencia
Horari d'Atenció:
Dimarts i dijous a partir de les 13:00h i fins les 15:00h
Delegació de Cultura, Educació, Esports i Transparència