Gestió econòmica i administrativa
Accés a la informació de l’activitat administrativa de l’Ajuntament i les seves entitats instrumentals que té contingut econòmic o de despesa pública: pressupostos, contractació pública, subvencions, transferències, convenis, patrimoni, contractació d’obres públiques...
21/10/2015

"En construcció"