Corporació Local de Palma de Gandia

Equip de Govern

Alcaldia:

Sra. Maria Trinidad Miñana Roig

  • Delegacions:

  • Delegació de Personal, Seguretat, Ordre Públic:

            Sra. Maria Trinidad Miñana Roig

  • Delegació d’Urbanisme, Obres Públiques, Agricultura, Medi Ambient, Participació Ciutadana, Hisenda:

            Sr. Andreu Faus Camarena

  • Delegació de Cultura, Educació, Esports, Transparència:

            Sr. David García

  • Delegació d’Indústria, Sanitat, Joventut.

            Sr. Adolf Minyana Pastor

  • Delegació de Festes, Serveis Socials, 3ª Edat.

            Sra. Lara Miñana Arlandis