Adolf Minyana Pastor
46724 Palma de Gandia Valencia
Delegació d'Indústria, Sanitat i Joventut