I Concurs de Postals Nadalenques
L’ajuntament de Palma de Gandia convoca el I Concurs de Postals Nadalenques. L’Objectiu d’aquest concurs és fomentar la participació de la població de Palma.
14/11/2015
Podran participar tots els xiquets i xiquetes de la població de Palma de Gandia, d’acord amb les categories, organitzades per edats, següents:

A: Xiquets i xiquetes de 5 a 8 anys. (Any: 2010-2007)

B:  Xiquets i xiquetes de 9 a 12 anys. (Any 2006-2003)

El tema de la postal serà al·lusiu al Nadal i es valorarà l’originalitat, la capacitat creativa i la qualitat tècnica d’acord amb la categoria per la qual el participant es presenta a concurs.

El format de la postal serà de DIN-A5, que correspon a mig foli,  i podrà realitzar-se tant en sentit horitzontal com vertical.

El suport material haurà de ser paper.

La tècnica serà lliure i podran utilitzar-se tots els colors.

Només s’hi podrà presentar una postal per persona. La postal anirà sense signatura i en el dors d’aquesta apareixerà el numero corresponent a l’autor que es trobarà situat al full que tendra l’ajuntament.

La postal s’introduirà, sense doblegar, en un sobre, en l’exterior del qual caldrà fer constar:

·         I CONCURS DE POSTALS NADALENQUES

·         Nº CORRESPONENT A L’AUTOR

·         CATEGORIA (A o B)

Els sobres hauran de ser lliurats a l’ajuntament, regidoria de cultura, des de el dia 1 de Desembre de 2015 fins al 18 de Desembre de 2015 abans de les 14:00h (Amb dos dies inclosos).

Per cada categoria s’estableix un primer premi dotat amb un diploma acreditatiu i regal.

A més per a tots els participants de les categories, es repartirà un diploma acreditatiu i un obsequi.

Entrega de postals inici : 1 de Desembre 2015, fins al 18 de Desembre 2015 a les 14:00h.

21 i 22 de Desembre 2015: Reunió del jurat per tal de decidir els guanyadors.

22 de Desembre 2015: Gala entrega de premis , inauguració de l’exposició, al mateix ajuntament.